Home > Time > Djibouti

Current time - Djibouti
Current time, time zone, time zone offset

What time is it in Djibouti?

10:5532pm
January 31, 2023 Tuesday | EAT
07:5532pm
January 31, 2023 Tuesday | UTC
09:5532pm
January 31, 2023 Tuesday | CEST

Time at locations in Djibouti