Home > Astronomy > Moon > Burkina Faso

Tonight's Moon - Burkina Faso
Moonrise, moonset and moon phases

12:1740pm
September 28, 2022 Wednesday | GMT

Locations in Burkina Faso