Home > Astronomy > Moon > Burkina Faso

Tonight's Moon - Burkina Faso
Moonrise, moonset and moon phases

04:0816am
November 13, 2019 Wednesday | GMT

Locations in Burkina Faso