Home > Astronomy > Moon > Burkina Faso

Tonight's Moon - Burkina Faso
Moonrise, moonset and moon phases

02:1147am
February 01, 2023 Wednesday | GMT

Locations in Burkina Faso