Home > Astronomy > Moon > Burkina Faso

Tonight's Moon - Burkina Faso
Moonrise, moonset and moon phases

01:4221am
May 23, 2022 Monday | GMT

Locations in Burkina Faso