Home > Time > Vanuatu

Current time - Vanuatu
Current time, time zone, time zone offset

What time is it in Vanuatu?

04:0858am
September 21, 2021 Tuesday | VUT
05:0858pm
September 20, 2021 Monday | UTC
07:0858pm
September 20, 2021 Monday | CEST

Time at locations in Vanuatu