Home > Time > Vanuatu

Current time - Vanuatu
Current time, time zone, time zone offset

What time is it in Vanuatu?

02:3757am
September 22, 2020 Tuesday | VUT
03:3757pm
September 21, 2020 Monday | UTC
05:3757pm
September 21, 2020 Monday | CEST

Time at locations in Vanuatu